Kategorie


Základné informácie - pred výberom najvhodnejšieho čerpadla


Súčasťou výbavy každého záhradkára, ktorý má vlastný prírodný zdroj vody, by malo byť aj výkonné čerpadlo. Aby ste sa vyznali v množstve čerpadiel, ktoré sú v ponuke, a aby bolo čo najlepšie, a pritom nie príliš drahé, prečítajte si niekoľko dobrých zásad a rád.


Čerpadlá sa delia na skupiny podľa kritérií.
Aby sme si vybrali správne čerpadlo, ktoré by spĺňalo naše predstavy a požadované očakávania, je potrebné zodpovedať pár nasledujúcich otázok :


AKO HLBOKO leží hladina vody v studni a ako ďaleko je vzdialený zdroj vody od miesta jeho použitia?
Podľa toho budeme vyberať čerpadlo z pohľadu konštrukcie:


- čerpadlá so sacou schopnosťoučerpadlo je umiestené mimo čerpanú kvapalinu a čerpá vodu pomocou sacej hadice - savice.
Je schopné čerpať vodu z hĺbky 4 – 9 m ( podľa typu čerpadla a okolností čerpania ). Pozor tiež na dostatočný prítok a prípadný pokles hladiny pri väčšom odbere vody. Všeobecne platí, že povrchové čerpadlá sú síce lacnejšie, ale reálne sú použiteľné do hĺbky sania okolo šiestich až siedmich metrov.
 Pri umiestnení povrchových čerpadiel je nutné dbať na to, aby sa čerpadlo nachádzalo na dobre vetranom mieste. Čerpadlá vybavené elektronikou nesmú byť umiestnené vo vlhkom prostredí, napr. v studni, pretože by došlo k ich poškodeniu. Čerpadlá sú konštruované ako bezúdržbové. Výnimkou je iba uskladnenie povrchových čerpadiel počas zimy na miestach chránených pred mrazom.


- čerpadlá ponorné ( ľudovo ponorky )
čerpadlo je ponorené do kvapaliny a vytláča vodu potrubím alebo hadicou. Tieto čerpadlá sú schopné čerpať vodu z väčších hĺbok. Tlakové straty sa počítajú iba na výtlaku a sú dané maximálnou prepravnou výškou, vzdialenosťou, priemerom rúrky a do istej miery tiež materiálom rozvodného potrubia. Sú tiež menej náročné na údržbu a vďaka trvalému ponoreniu vo vode nehrozí nebezpečenstvo poškodenia mrazom. Niektoré ponorné čerpadlá sú vybavené elektronikou, ktorá zaručí automatickú prevádzku.

studna.png
AKÚ VODU chceme čerpať?


- voda čistá - pitná (studne, nádrže a pod.)


 Túto vodu môžeme čerpať buď ako vodu tlakovú, alebo ju iba odčerpávať či prečerpávať. Pre čerpanie úžitkovej vody sú vhodné  čerpadlá so sacou schopnosťou, u ktorých je nevyhnutné zabezpečiť pomocou použitia sacieho koša s jemnou mriežkou - sitkom separáciu nečistôt, ktoré by mohli spôsobiť upchávanie čerpadla. Vhodné sú taktiež ponorné čerpadlá na úžitkovú vodu, ktoré sú pre tento účel vybavené sacou mriežkou, ktorá prepustí len tak veľké nečistoty, ktoré čerpadlom pretečú zároveň s vodou.

Pre čerpanie pitnej vody z podzemných zdrojov sú určené buď čerpadlá so sacou schopnosťou alebo čerpadlá ponorné. Voda môže obsahovať čiastky piesku, železa atď.

znecistena.jpg- voda mierne znečistená - úžitková - (nádrže, bazény, rieky a pod.)
Pri čerpaní pitnej alebo bazénovej vody pamätajte na to, že nie všetky čerpadlá znesú vysoké množstvo chlóru a tomu je potrebné prispôsobiť výber.- voda znečistená s prímesou pevných častíc - kalová až fekálna - (jamy, nádrže a pod.)
 
Pre čerpanie tejto vody sú vhodné ponorné čerpadlá robustnej konštrukcie, ktoré sú vyrobené z odolných materiálov ako je zliatina ocele alebo nerezová oceľ. Niektoré typy sú vybavené aj rezacím nástrojom pre rozmelňovanie nečistôt.
Táto voda sa spravidla čerpá ako voda bez vysokých nárokov na jej tlak.


PRE AKÉ ÚČELY, aké množstvo vody a ako často chceme čerpať?

S účelom použitia súvisí taktiež to, či budeme potrebovať vodu tlakovú, alebo nie. Tá je nutná napríklad pre zavlažovanie s použitím postrekovačov alebo u zásobovania objektov vodou. Naproti tomu, pokiaľ chceme čerpadlom vyčerpať väčšie množstvo vody, napríklad z bazénu, jamy a podobne, potrebujeme čerpadlo s veľkým prietokom a menším tlakom.
Je potrebné uvedomiť si, aké množstvo vody budeme potrebovať. Napríklad pre zásobovanie bežného rodinného domu  vodou, počítajúc aj spotrebu vody pre práčku, umývačku, sprchovanie, splachovanie WC a na zalievanie záhradky, je nutný výkon čerpadla okolo 2,5 – 4 m3/hod ( 40 – 66 litrov/min ) súčasne s dostatočným tlakom
Akú prácu chceme s čerpadlom vykonávať:

 • zalievať
  potrebujeme väčší tlak a väčší prietok

 • prečerpávať/vyčerpávať vodu z bazéna, zaplavenej pivnice atď.
  potrebujeme malý tlak a veľký prietok

 • zásobovať objekt vodou trvalým  pripojením ( domáca vodáreň )
  potrebujeme väčší tlak a menší prietok
 • čerpať drenáž, špinavú vodu, splašky - kaly
  potrebujeme malý tlak a veľký prietok
Dobré rady - pre výber najvhodnejšieho čerpadla
Dobre si treba premyslieť ako často a na aké účely chcete čerpadlo využívať. Potrebujete len polievať jednou hadicou záhradu, budete mať automatickú závlahu alebo potrebujete zásobovať rodinný dom pitnou vodou prípadne kombinácia uvedených možností. Pre príležitostné použitie je možné použiť lacnejšie typy z plastových materiálov. Pri prevádzke automatických závlah a zásobovaní rodinného domu je výhodnejšie investovať do čerpadla z ušľachtilých nerezových alebo robustnejších liatinových materiálov. Pri domácich vodárňach je dôležitá aj veľkosť tlakovej nádoby, ktorá rozhoduje o tom ako často bude zapínať vaše čerpadlo - domáca vodáreň. Pre rodinný dom kde býva viac osôb pri použití menšej tlakovej nádoby ako 50l bude čerpadlo zapínať pri každom umytí rúk alebo spláchnutí toalety. Preto treba voliť radšej tlakové nádoby s väčším objemom. Čerpadlo ktoré často spína má väčšiu spotrebu elektrickej energie a nižšiu životnosť kvôli tlakovým rázom pri zapínaní.


Väčšina bežne predávaných čerpadiel je určená na čerpanie čistej sladkej vody. Užívatelia na Slovensku by si ale mali dať pozor na železité kaly (vhodné sú plastové materiály), prípadne na vodu s väčším obsahom piesku (vhodné sú filtre na piesok). Pre maximálne využitie výkonu čerpadla je tiež dôležité zvoliť si správnu hadicu alebo potrubie, ktorá/é nebude spôsobovať tlakové straty, čím sa maximálne využije výkon čerpadla. Je vhodné dodržiavať pravidlo : priemer sacieho alebo výtlačného potrubia musí mať minimálne taký priemer, ako je sacie alebo výtlačné potrubie. Použitím väčších priemerov, ako je priemer sacieho alebo výtlačného potrubia, znižujete tlakovú stratu a tým využijete maximálny výkon čerpadla.


Pri zásobovaní domácnosti vodou možno výrazne ušetriť. Prečo napríklad spotrebovávať na zalievanie, pranie alebo na splachovanie toalety drahú pitnú vodu, keď je možné využiť prírodný zdroj zadarmo? Túto lacnú úžitkovú vodu možno jednoducho odčerpať pomocou domácej vodárne alebo domáceho vodného automatu. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že domáca vodáreň má tlakovú nádrž, do ktorej sa načerpá daný objem vody a nezapína sa pri malom odbere vody (napr. pri umytí rúk alebo spláchnutí toalety). Naproti tomu domáce vodné automaty sa zapínajú pri každom poklese tlaku a po uzavretí kohútika sa zase automaticky vypnú. Pretože udržujú konštantný tlak v potrubí, sú ideálne taktiež pre napájanie záhradných zavlažovacích systémov.


Dobré rady - Čo prekáža čerpadlu ?
Prevádzka na sucho ( bez vody ). Voda chladí a maže upchávky, bez nej sa prehrejú a zničia.
Čerpadlo nikdy nespúšťajte bez čerpania vody.
Mráz. Ak hrozí zamrznutie, vypustite z čerpadla vodu. 
Zamrznutím neodvodneného čerpadla, môže mráz čerpadlo roztrhnúť a prípadne poškodiť a zdeformovať hydraulické časti.
Abrazívne častice – zrnká piesku, íly. 
Vstupná voda musí mať takú kvalitu, ako predpisuje výrobca čerpadla.
Prevádzka v krajných oblastiach charakteristiky čerpadla
Vhodné parametre čerpadla by mal vypočítať odborník.


Súhlasím

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte