Vážení zákazníci:

Od  15. 05. 2024 – do 14.06.2024 bude uzatvorená ulica Vinohrady z dôvodu rekonštrukcie povrchu vozovky.

Mestský úrad preto žiada obyvateľov aby rešpektovali osadené dočasné dopravné značenie.

V prípade nejasností sa obráťte na MsÚ Nové Zámky, odbor komunálnych služieb, kontakt : 035/692 1764.

Na nižšie uvedenej mape je doporučená trasa do našej predajne.